Documents for download

 • Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
 • PL / pdf / 586.86 KB
 • General Terms of Sale (GTS)
 • EN / pdf / 582.13 KB
 • Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)
 • DE / pdf / 597.21 KB
 • 180806_Ogólne Warunki Zakupów
 • PL / pdf / 231.55 KB
 • 180806_General Purchase Conditions
 • EN / pdf / 223.47 KB
 • 180806_Allgemeine Einkaufsbedingungen
 • DE / pdf / 235.53 KB
 • Standardy Produkcyjne i Jakościowe (SPJ)
 • PL / pdf / 556.93 KB
 • Produktions- und Qualitäts-Standards (PQS)
 • DE / pdf / 551.93 KB
 • Production and Quality Standards (PQS)
 • EN / pdf / 533.65 KB