Dokumenty
do pobrania

 • Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
 • PL / pdf / 586,86 KB
 • General Terms of Sale (GTS)
 • EN / pdf / 582,13 KB
 • Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)
 • DE / pdf / 597,21 KB
 • 180806_Ogólne Warunki Zakupów
 • PL / pdf / 231,55 KB
 • 180806_General Purchase Conditions
 • EN / pdf / 223,47 KB
 • 180806_Allgemeine Einkaufsbedingungen
 • DE / pdf / 235,53 KB
 • Standardy Produkcyjne i Jakościowe (SPJ)
 • PL / pdf / 556,93 KB
 • Produktions- und Qualitäts-Standards (PQS)
 • DE / pdf / 551,93 KB
 • Production and Quality Standards (PQS)
 • EN / pdf / 533,65 KB