Park maszynowy

Park maszynowy Protech Sp. z o.o. obejmuje m. in.:

  • automaty tokarskie CNC do toczenia wzdłużnego, umożliwiające obróbkę elementów o większym stopniu złożoności, średnicach z zakresu od 3 do 32 mm, długości do 500mm oraz dokładności do 0,01mm,
  • centra tokarskie CNC do toczenia krótkiego, które pozwalają na obróbkę ręcznie mocowanych przedmiotów o średnicach do 220 mm. Przy takim samym stopniu złożoności detali zapewniają one podobną dokładność co automaty CNC do toczenia wzdłużnego,
  • centra obróbcze CNC, wykorzystywane do dalszej obróbki detali toczonych lub do wykonania elementów frezowanych z materiału o maksymalnych wymiarach gabarytowych 600x400x400 mm,
  • konwencjonalne automaty tokarskie (krzywkowe), które stanowią podstawę naszego parku i umożliwiają obróbkę elementów obrotowo-symetrycznych o średnicy zewnętrznej od 5 do 36 mm. Zapewniają także dokładność do 0,05 mm,
  • maszyny rotacyjno-indeksujące dla szybkiego wykonania sekwencji operacji na przedmiocie obrabianym z dokładnością do 0,02 mm,
  • gwinciarki, frezarki, wiertarki oraz inne urządzenia.

Zapewniając najwyższą jakość, kładziemy duży nacisk na proces kontroli naszych wyrobów. Laboratorium Protech jest wyposażone w niezbędne przyrządy pomiarowe, pozwalające na wykonywanie dokładnych i wiarygodnych pomiarów.